The form was made in the application formees.com
Online tool for creating forms

naam en voornaam van de leerling

Nationaliteit

Rijksregisternr.

Naam en voornaam vader

naam en voornaam moeder

Correspondentieadres (straat, postcode, gemeente)

Telefoonnr. thuis

e-mail adres

Vorige school (naam, gemeente)

studiekeuze

Keuze levensbeschouwelijke vakken

Indien de ouders geen Nederlands praten,

naam en telefoonnr. van de contactpersoon

Hoe leerde u onze school kennen?

Bevestig uw aanvraag door deze knop te klikken. Een inschrijving wordt pas definitief wanneer de maximumcapaciteit (72 leerlingen) nog niet werd bereikt, het inschrijvingsregister werd ondertekend op het schoolsecretariaat, de ouders voor akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement tekenen.

U wordt weldra telefonisch gecontacteerd door onze secretariaatsmedewerkers.

Aanvraag tot inschrijving (2013 - 2014 1ste jr secundair onderwijs, Middenschool Vijverbeek)